Skip to content

Karasz Csaba r. alezredes gyermekbántalmazással kapcsolatos határozata

a gyermek a feljelentő K.S. kérdésére elmondta, hogy az édesanyja megverte a kezével az altesti ülepére valamint a fejére ütött. (…) A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy K.B. nevelő jelleggel tehette cselekményét, mely nem rendszeres eset. (…)
A gyermek sérülést nem szenvedett ennek hiányában testi sértés gyanúja sem merült fel. (…) A korábbi eljárásban kirendelt Igazságügyi Pszichológus Szakértő megállapította, hogy K.B. által végrehajtott cselekményével súlyos fokban nem veszélyezteti gyermek kk. normális fejlődését.
Forrás: 13020/795/2021.bü; 2021. 06. 23.

Érdekes álláspont, azonban mi inkább Dr. Csapucha Bernadett álláspontját képviseljük, írásában, melynek címe: A veszélyeztetési eredmény értelmezése a kiskorú veszélyeztetése törvényi tényállásában, az alábbi gondolatmenet található:

„A veszélyeztetés puszta tényének megállapításához büntetőjogi szempontból elegendő a konkrét sérelem bekövetkezésének reális lehetősége.” Valamint, „Abból eredendően, hogy a veszélyhelyzet megállapítása nem tény-, hanem jogkérdés, a jogkérdésre szakértőt kirendelni nem lehet, hiszen az nem rendelkezhet kompetenciával annak eldöntésében. A jogalkalmazók azonban meglehetősen gyakran figyelmen kívül hagyják ezt, vagyis a veszélyhelyzet megállapítását szakkérdésnek tekintik, elegendő csak például arra az esetre gondolni, amikor a kirendelt igazságügyi pszichológus szakértő kompetenciáját túllépve szakvéleményt nyújt a kiskorú testi, erkölcsi, értelmi veszélyeztetésre nézve is.”

Az édesapa panasszal élt Karasz Csaba álláspontjával szemben, melyre az ügyészség válaszolt. Itt jön a csavar a dologban, hogy legyen valami pozitív is:

„Panaszának lényege szerint a gyermekbántalmazás elkövetése tilalmazott, ezér szükséges a buntetöeljárás lefolytatása. (…) Megállapítottam, hogy a nyomozó hatóság jelen ügyhöz nem csatolta a korábbi eljárások általa hivatkozott okiratait. Mindemellett a feljelentésben foglalt cselekmény elkövetési ideje nyilvánvalóan későbbi, mint a határozatban megjelölt szakértői vélemény keletkezésének időpontja, ezáltal a szakértői vélemény alapján nem lehet megállapítani azt, hogy egy későbbi cselekmény nem bűncselekmény.
Megállapítottam, hogy a rendelkezésre álló adatok a Btk. 208.§ (1) bekezdésébe szerinti kiskorú veszélyeztetésének bűntette gyanúját megalapozzák, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint a panasznak helyt adtam.
A tényállás teljes körű felderítését és a bizonyítékok beszerzését a további eljárás során szükséges elvégezni.”Forrás: B.840-3/2021. EMI 3.; 2021. 08. 13.; Lesták Ilona; Ceglédi Járási Ügyészség

Karasz Csaba r. alezredes mégis megállapította, hogy a „feljelentett cselekmény nem bűncselekmény”. Vajon miért nem védte Karasz Csaba a kiskorú érdekeit, elnézte volna a dátumokat?

A képen a mi véleményünk: „Tisztelt Karasz Csaba rendőr alezredes! Egy gyermek megütése bűncselekmény, JÁRJON EL!” –

Az ügyben megkerestük Hevesiné Szőke Mária r. alezredes, Igazgatásrendészeti Osztály, Osztályvezető, Ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető hölgyet, 2023.02.08-án, a választ, amint megkapjuk, közzétesszük.

A kapott válaszlevelezés, melyben egy hatósági személy, aki nem nevezi néven magát, kíváncsi az én személyes adataimra.

Feladó: Pest VMRFK Sajtó <sajto@pest.police.hu>
Tárgy: Fekete Kálmán Károly úrra vonatkozó kérés
Dátum: 2023. február 16. 11:00:48 CET
Címzett: „kiallunkagyermekedert@gmail.com” <kiallunkagyermekedert@gmail.com>
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Legyenek kedvesek segíteni!
Fekete Kálmán Károly urat szeretnénk írásban elérni, ezért elektronikus levelezési címe megadásával segítsenek nekünk!
Köszönettel és üdvözlettel,
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Kommunikációs Osztály

A válaszunk:

Feladó: Gyermekedért Kiállunk <kiallunkagyermekedert@gmail.com>
Tárgy: Válasz: Fekete Kálmán Károly úrra vonatkozó kérés
Dátum: 2023. február 16. 15:07:51 CET
Címzett: Pest VMRFK Sajtó <sajto@pest.police.hu>
Kedves Hölgyem/Uram,
fekete.kalman.karoly@gmail.com
Köszönettel,
Fekete Kálmán Károly
Kiállunk a gyermekedért civil aktivista csoport vezetője
+36302255171
kiallunkagyermekedert@gmail.com
www.kiallunkagyermekedert.hu

Viszontválaszuk név nélkül, még több adatot igényelve:

Feladó: Pest VMRFK Sajtó <sajto@pest.police.hu>
Tárgy: kérdés
Dátum: 2023. február 16. 15:27:45 CET
Címzett: „fekete.kalman.karoly@gmail.com” <fekete.kalman.karoly@gmail.com>
Tisztelt Fekete úr!
Egy beadvánnyal fordult a Ceglédi Rendőrkapitánysághoz, amelynek végén magát újságíróként tüntette fel. Kérem, árulja el, mely médiatartalom-szolgáltató képviseletében írta levelét! Újságíróként mely médiatartalom-szolgáltató számára kér tájékoztatást és a kapott információkat felhasználva készítendő cikkét/anyagát mely médiatartalom-szolgáltató közölné le.
Kérem, újságírói minőségét/foglalkozását támassza alá valamilyen formában, akár igazolvánnyal, igazolással!
Üdvözlettel és köszönettel,
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Kommunikációs Osztály

Viszontválaszunk:

Feladó: Kálmán Károly Fekete <fekete.kalman.karoly@gmail.com>
Tárgy: Válasz: kérdés
Dátum: 2023. február 16. 16:55:41 CET
Címzett: Pest VMRFK Sajtó <sajto@pest.police.hu>
Tisztelt XY,
Kérem nevezze meg magát, mint hatóság nevében levelet író és eljáró személy, és a továbbiakban nagyon szívesen tájékoztatom én is önt személyes adataimról és egyebekről.
Köszönettel,
Fekete Kálmán Károly
+36302255171
fekete.kalman.karoly@gmail.com
www.kiallunkagyermekedert.hu
Az iPhone-omról küldve

Nemsokára kiderül, ki bujkál.